კონტაქტი   საიტის რუკა
qwe
qwe
ნავთობბიზნესი
 
 

ბიზნეს ერთეულები

ლარის ოფიციალური კურსი
  19.10
20.10
დოლ. 2.7342 2.7342
ევრო 3.0940 3.0940

რუკა

ინფრასტრუქტურული პროექტები
მოკლე მიმოხილვა

2003 წლიდან საქართველოში გაიზარდა მოთხოვნა გზების მშენებელ და მიწის სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიებზე, 2007 წელს იბერკომპანი ჩაერთო ინფრასტრუქტურულ ბიზნესში. ჩამოყალიბდა ურთიერთობა თურქ პარტნიორებთან, რომელთაც დიდი გამოცდილება ჰქონდათ მოცემულ დარგში. მათი დახმარებით იბერკომპანიმ თურქეთში ლიზინგით მძიმე ტექნიკა შეიძინა და სხვადასხვა პროექტებში ქვეკონტრაქტორის და/ან მოიჯარის სახით ჩაერთო. 

კომპანია კლიენტს სთავაზობდა შემდეგი ტიპის მიწის სამუშაოებს: ექსკავაცია, მიწის გატანა და გაშლა, დატკეპნა/გასწორება, ინერტული მასალების ტრანსპორტირება და სხვა. ასევე, გააჩნდა სააკუთარი მობილური ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ახორციელებდა ტექნიკის რემონტს. 

 

კომპანიის მიერ განხორციელებული პროექტები

 

1. ავტობანის მშენებლობა იგოეთი - სვენეთის მაგისტრალზ

კონტრაქტორი - შპს „ნიუ ენერჯი“

შესრულებული სამუშაო - მიწის სამუშაოები და გზების რეაბილიტაცია

პროექტის მოცულობა - 6 კმ.

პროექტის ხანგძლივობა - 2011 წ.

პროექტის ბიუჯეტი - 500 000 ლარი


2. ახალი ავტობაზრობის მშენებლობა ქ. რუსთავში 

კონტრაქტორი - შპს „ბილდ ინდუსტრი“

შესრულებული სამუშაო - მიწის სამუშაოები და ინერტული მასალების მიწოდება

ტერიტორიის ფართობი - 35 000 მ2

პროექტის ხანგძლივობა - 2011 წ. (მე-2 კვარტალი)

პროექტის ბიუჯეტი - 100 000 ლარი


3. გორი - შაშვები - ხურვალეთი

კონტრაქტორი - შპს ”ევრო ჯგუფი”

შესრულებული სამუშაო - მიწის სამუშაოები

პროექტის მოცულობა - 20 კმ.

პროექტის ხანგრძლივობა - 2007-2008 წ.წ.

მთლიანი პროექტის ბიუჯეტი - 75 000 000 ლარი


4. წალკა - თეთრიწყარო

კონტრაქტორი - შპს ”აშტრომ ინთერნეიშენალი”

შესრულებული სამუშაო - გზების რეაბილიტაცია და მიწის სამუშაოები

პროექტის მოცულობა - 15 კმ.

პროექტის ხანგრძლივობა - 2008-2009 წ.წ.

მთლიანი პროექტის ბიუჯეტი - 65 400 000 აშშ დოლარი


5. იგოეთი - სვენეთი

კონტრაქტორი - შპს ”ნიუ ენერჯი”

შესრულებული სამუშაო - გზების რეაბილიტაცია და მიწის სამუშაოები

პროექტის მოცულობა - 4 კმ.

პროექტის ხანგრძლივობა - 2009 წ. (მე-3 მე-4 კვარტალი)

მთლიანი პროექტის ბიუჯეტი - 15 000 000 ლარი


6. დუშეთი - მჭადიჯვარი

კონტრაქტორი - შპს ”ნიუ ენერჯი”

შესრულებული სამუშაო - გზების რეაბილიტაცია და მიწის სამუშაოები

პროექტის მოცულობა - 14 კმ.

პროექტის ხანგრძლივობა - 2009 წ. (მე-4 კვარტალი)

მთლიანი პროექტის ბიუჯეტი - 5 600 000 ლარი


7. ქვეში - ძეძვნარიანი - ტანძია

კონტრაქტორი - შპს ”ნიუ ენერჯი”

შესრულებული სამუშაო - გზების რეაბილიტაცია, მიწის სამუშაოები და ინერტული მასალების მიწოდება

 პროექტის მოცულობა - 8 კმ.

პროექტის ხანგრძლივობა - 2009 წ. (მე-3,მე-4 კვარტალი)

მთლიანი პროექტის ბიუჯეტი - 3 200 000 ლარი


8. ახალქალაქი - ნინოწმინდა

კონტრაქტორი - შპს ”ბლექ სი ჯგუფი”

შესრულებული სამუშაო - გზების რეაბილიტაცია და მიწის სამუშაოები

პროექტის მოცულობა - 20 კმ.

პროექტის ხანგრძლივობა - 2010 წ. (1-ლი, მე-2 კვარტალი)

მთლიანი პროექტის ბიუჯეტი - 87 200 000 აშშ დოლარი


9. წალკა

კონტრაქტორი - შპს ”ბლექ სი ჯგუფი”

შესრულებული სამუშაო - გზების რეაბილიტაცია და მიწის სამუშაოები

პროექტის მოცულობა - 15 კმ.

პროექტის ხანგრძლივობა - 2010 წ. (მე-3, მე-4 კვარტალი)

მთლიანი პროექტის ბიუჯეტი - 65 400 000 აშშ დოლარი


10. თბილისი (გლდანის ხიდი)

კონტრაქტორი - შპს ”ზიმო”

შესრულებული სამუშაო - ხიდის რეაბილიტაცია, მიწის სამუშაოები და

ინერტული მასალების მიწოდება

პროექტის მოცულობა - 0.1 კმ.

პროექტის ხანგრძლივობა - 2010 წ. (მე-4 კვარტალი)

მთლიანი პროექტის ბიუჯეტი - 1 800 000 ლარი


11. რუსთავის ახალი ავტობაზრობა

კონტრაქტორი - შპს ”მეშვიდე ცა +”

შესრულებული სამუშაო - მიწის სამუშაოები და ინერტული მასალების მიწოდება

პროექტის მოცულობა - 40 000 მ2

პროექტის ხანგრძლივობა - 2011 წ. (1-ლი, მე-2 კვარტალი)

მთლიანი პროექტის ბიუჯეტი - 4 000 000 ლარი


12. ყარსი - ახალქალაქის რკინიგზის მშენებლობა

კონტრაქტორი - შპს ”ტექნიკა სერვისი”

შესრულებული სამუშაო - მიწის სამუშაოები

პროექტის მოცულობა - 600 000 მ3

პროექტის ხანგრძლივობა - 2012 წ.
Copyright © 2011 - ყველა უფლება დაცულია. შპს ”იბერკომპანი”
დამზადებულია C141-ის მიერ
qwe
qwe
qwe
qwe